Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies
GALANIS COMPUTER STUDIES
Το G.C.S. βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας στην Ασκληπιού 17 στον πρώτο όροφο.

Λειτουργεί από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με τμήματα πρωϊνά, απογευματινά και βραδυνά.

Διδακτικό προσωπικό
Όλοι οι καθηγητές του G.C.S. έχουν πανεπιστημιακούς τίτλους και αξιόλογη επαγγελματική πείρα.

Βασική αρχή του διδακτικού προσωπικού του G.C.S. είναι η συνεργασία με τους σπουδαστές και η προσαρμογή της διδακτέας ύλης στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός
Η διδασκαλία των υπολογιστών έχει αποτέλεσμα όταν γίνεται με σύγχρονη τεχνολογία. Γι' αυτό στο G.C.S. έχουμε εγκαταστήσει πολυδύναμα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύγχρονα περιφερειακά που ανανεώνουμε συνεχώς και λειτουργούμε τις τελευταίες πάντοτε εκδόσεις των προγραμμάτων.
Στο G.C.S. κάθε σπουδαστής έχει τον προσωπικό του υπολογιστή.
Copyright 2009 G.C.S.