Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies
GALANIS COMPUTER STUDIES
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ασκληπιού 17
41222 Λάρισα
Tηλ.: 2410 53 13 13 FAX: 2410 53 13 13


17 ASKLIPIOU STR., GR 41222 LARISA, GREECE
Tel.: ++30 2410 53 13 13, FAX: ++30 2410 53 13 13

Email: galanis@gcs.gr
Copyright 2009 G.C.S.