Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies
Προγράμματα μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου
Τα παιδιά μαθαίνουν τους υπολογιστές πολύ ποιο εύκολα από τους μεγάλους - αρκεί να ξεκινήσουν σωστά.

Όλα τα παιδιά που παρακολουθούν τα ειδικά προγράμματα Μαθητών του G.C.S. χειρίζονται άνετα τα WINDOWS, εξοικοιώνονται με την επεξεργασία κειμένου, τις βάσεις δεδομένων, συνδέονται στο INTERNET και ξέρουν να το χρησιμοποιούν σωστά, μαθαίνουν να "γράφουν" τα δικά τους προγράμματα στις πιό σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Από νωρίς στους υπολογιστές από νωρίς στην επιτυχία.
Τα παιδιά αξιοποιούν έτσι σωστά το χρόνο, την ενέργεια και τη δημιουργηκότητά τους και αντιμετωπίζουν με άνεση τις απαιτήσεις του δημόσιου σχολείου. Η γνώση της πληροφορικής βοηθάει στο σχολείο και τους προετοιμάζει για τις σπουδές τους πρίν ακόμα τελειώσουν το Λύκειο.
Τους εφοδιάζει και με την πιστοποίηση Γνώσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή που θεωρείται πλέον απαραίτητο προσόν για όλους.
Copyright 2009 G.C.S.