Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies
Ταχύρρυθμα τμήματα επαγγελματικής επιμόρφωσης
Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε αποφοίτους λυκείου, φοιτητές και πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. και πανεπιστημίου και σε επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων. Η επιτυχία τους οφείλεται στη γρήγορη και αξιόπιστη εκμάθηση του χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων που μπορούν να βοηθήσουν στην ειδικότητα ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Χειρισμός Η/Υ
Παρακολουθούν όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν γρήγορα και αποτελεσματικά το χειρισμό των Η/Υ για επαγγελματική ή προσωπική χρήση. Διδάσκονται WINDOWS, επεξεργασία κειμένου Word, στατιστικά φύλλα Excel, βάσεις δεδομένων Access, παρουσιάσεις Powerpoint, Internet.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση των αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, απαραίτητο προσόν για μια θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Μηχανογραφημένη Λογιστική
Παρακολουθούν απόφοιτοι Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ., επαγγελματίες λογιστές, απόφοιτοι πανεπιστημιακών οικονομικών σχολών. Διδάσκονται προγράμματα γιά τήρηση βιβλίων Β', Γ' κατηγορίας ΚΒΣ, εμπορική διαχείριση κ.ά.

AutoCAD
Παρακολουθούν αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Διακοσμητές κ.λ.π. Διδάσκεται, δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση στο AutoCAD.
Copyright 2009 G.C.S.