Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies Galanis Computer Studies
Γραφίστες
ειδικοί ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου
Οι γραφίστες είναι οι άνθρωποι που με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους τη δημιουργικότητα και την αισθητική τους διαμορφώνουν τις εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στά έντυπα, τις αφίσσες, τα περιδικά, τις εφημερίδες κ.λ.π.
Οι απόφοιτοι του τμήματος Γραφιστών του G.C.S. είναι έτοιμοι να δουλέψουν με επιτυχία στο δημιουργικό τμήμα διαφημιστικών εταιρειών, στο ατελιέ εφημερίδων και περιοδικών, σε επιχειρήσεις φιλμογράφησης και τυπογραφίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Web Design
H δημιουργία ιστοσελίδων δεν αποτελεί απλά το πρώτο βήμα της κάθε επιχείρησης αλλά θα πρέπει να σχεδιάζεται και να δημιουργείται με βάση τα νέα πρότυπα και ανάγκες μιας σύνχρονης και αποτελεσματικής σελίδας. Η χρήση της γλώσσας του Internet "HTML" με την χρήση των style sheets "CSS" και τou cms "Typo3" δημιουργούν μια ευέλικτη και χρηστική σελίδα που χρειάζεται κάθε επιχείρηση.
Copyright 2009 G.C.S.